طراحی گرافیک

طراحی کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت یکرو 15.000 تومان
طراحی کارت ویزیت دورو 20.000 تومان

تراکت تبلیغاتی سیاه و سفید
  • 10.000 یک رو
طراحی تراکت تبلیغاتی

طراحی تراکت تبلیغاتی باطرح های گرافیکی زیبا (به صورت عمودی و افقی)

  • 25.000 تومان یک رو
  • 30.000 تومان دو رو
طراحی کاتالوگ و بروشور

طراحی کاتالوگ و بروشور با طراح های گرافیکی و زیبا

  • 70.000 تومان تمام صفحات به علاوه پشت جلد
لیبل CD
  • 30.000 یک رو
طراحی ست اداری

طراحی ست ادرای همراه با طرح های گرافیکی زیبا
80.000 تومان

طراحی psd سایت
  • 90.000 تومان طراحی گرافیکی صفحه اصلی
  • 25.000 تومان طراحی گرافیکی صفحات داخلی