هاست لینوکس اقتصادی

سرویس خود را انتخاب کنید !
 • هاست لینوکس معمولی - پلن 1

  25,000/jaar
  Nu bestellen
  • 50 مگابایت فضای میزبانی
  • 5000 مگابایت پهنای باند (ماهانه)
  • 5 عدد اکانت ایمیل
  • 5 عدد تعداد دیتابیس
  • 5 عدد ساب دامنه
  • 5 عدد پارک دامنه
  • 0 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل
 • هاست لینوکس معمولی - پلن 2

  35,000/jaar
  Nu bestellen
  • 100 مگابایت فضای میزبانی
  • 10000 مگابایت پهنای باند (ماهانه)
  • 10 عدد اکانت ایمیل
  • 10 عدد تعداد دیتابیس
  • 10 عدد ساب دامنه
  • 10 عدد پارک دامنه
  • 0 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل
 • هاست لینوکس معمولی - پلن 3

  70,000/jaar
  Nu bestellen
  • 500 مگابایت فضای میزبانی
  • 25000 مگابایت پهنای باند (ماهانه)
  • 25 عدد اکانت ایمیل
  • 25 عدد تعداد دیتابیس
  • 25 عدد ساب دامنه
  • 25 عدد پارک دامنه
  • 2 عدد اد دامنه
  • Cpanel کنترل پنل