پکیج مورد نظر خود را انتخاب کنید

پکیج اقتصادی

تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئو
بهینه سازی کدهای وب سایت
بهینه سازی ساختار مطالب وب سایت
ایجاد ارتباط صفحات بر اساس سئو
ایجاد یا ویـرایش ساختارsite map
ثبت وب سایت در webmaster Google
ثبت وب سایت در Google Analytics
مدیریت Robots
مـدیریت Content Keyword
انتخاب یا ویرایش عناوین صفحات
مـدیریت Site Link در گوگل وبمستر
مـدیریت ثبت و ایندکس صفحات
ایجاد Urlهای استاندارد و مناسب
ویـرایش تگ های H1, H2, H3
ویـرایش ساختار قالب وب سایت
حذف خطاهای سایت مانند Eror 404
ایجاد لینک شبکه های اجتماعی
مشـاوره نگارش متون اخـباری و مقالات سایت
مشاوره تهیه بک لینک
آموزش حفظ و بهبود نتایج بدست آمده در سئو
افزایش ترافیک سایت
افزایش رتبه الکسا

  • سه ماه گزارش موارد مورد نیاز وب سایت
پکیج استاندارد

تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئو
بهینه سازی کدهای وب سایت
بهینه سازی ساختار مطالب وب سایت
ایجاد ارتباط صفحات بر اساس سئو
ایجاد یا ویـرایش ساختارsite map
ثبت وب سایت در webmaster Google
ثبت وب سایت در Google Analytics
مدیریت Robots
مـدیریت Content Keyword
انتخاب یا ویرایش عناوین صفحات
مـدیریت Site Link در گوگل وبمستر
مدیریت لینک های داخلی
مـدیریت ثبت و ایندکس صفحات
مـدیریت صفحات ورودی و بهینه سـازی آن
ایجاد Urlهای استاندارد و مناسب
ویـرایش تگ های H1, H2, H3
ویـرایش ساختار قالب وب سایت
حذف خطاهای سایت مانند Eror 404
تنظیم وزن یا Dencity صفحات
ایجاد لینک شبکه های اجتماعی
مشـاوره فعالیت در شبکه های اجتماعی
ایـجاد ارتباط با شبکه های اجتماعی
مشـاوره نگارش متون اخـباری و مقالات سایت
آنالیز وب سایت رقبا و ارائه گـزارش از استراژدی آنها
آنالیز کلمات کلیدی مورد نظر
بررسی و انتخاب کلمه کلیدی مناسب
مشاوره تهیه بک لینک
آموزش حفظ و بهبود نتایج بدست آمده در سئو
افزایش ترافیک سایت
افزایش رتبه سایت در گوگل و سایر موتورهای جستجو
افزایش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی تعریف شده
تعهد رتبه 1 تا 10 گوگل بر روی یک عبارت مشخص

  • شش ماه گزارش موارد مورد نیاز وب سایت
  • مـاهـانه مدیریت فعالیت کاربران بر روی وب سایت
پکیج حرفه ای

تجزیه و تحلیل وب سایت برای سئو
بهینه سازی کدهای وب سایت
بهینه سازی ساختار مطالب وب سایت
ایجاد ارتباط صفحات بر اساس سئو
ایجاد یا ویـرایش ساختارsite map
ثبت وب سایت در webmaster Google
ثبت وب سایت در Google Analytics
مدیریت Robots
مـدیریت Content Keyword
انتخاب یا ویرایش عناوین صفحات
مـدیریت Site Link در گوگل وبمستر
مدیریت لینک های داخلی
مـدیریت ثبت و ایندکس صفحات
مـدیریت صفحات ورودی و بهینه سـازی آن
ایجاد Urlهای استاندارد و مناسب
ویـرایش تگ های H1, H2, H3
ویـرایش ساختار قالب وب سایت
حذف خطاهای سایت مانند Eror 404
تنظیم وزن یا Dencity صفحات
ایجاد لینک شبکه های اجتماعی
مشـاوره فعالیت در شبکه های اجتماعی
ایـجاد ارتباط با شبکه های اجتماعی
مشـاوره نگارش متون اخـباری و مقالات سایت
آنالیز وب سایت رقبا و ارائه گـزارش از استراژدی آنها
آنالیز کلمات کلیدی مورد نظر
بررسی و انتخاب کلمه کلیدی مناسب
مشاوره تهیه بک لینک
آموزش حفظ و بهبود نتایج بدست آمده در سئو
افزایش ترافیک سایت
افزایش رتبه سایت در گوگل و سایر موتورهای جستجو
افزایش رتبه الکسا
افزایش رتبه کلمات کلیدی تعریف شده
تعهد رتبه 1 تا 10 گوگل بر روی یک عبارت مشخص

  • یک سال گزارش موارد مورد نیاز وب سایت
  • هفتگی مدیریت فعالیت کاربران بر روی وب سایت
  • 72 درهم کوپن تبلیغ در گوگل