domainshop offer

به اطلاع مشترکین عزیز می رسانیم:

هم اکنون می توانید دامنه فوق العاده SHOP. را تنها با 5 هزار تومان به مدت یک سال ثبت کنید، این دامنه بسیار مناسب برای فروشگاه های اینترنتی و بسیاری از نام های زیبا هم اینک برای ثبت آزاد بوده و قابلیت برندینگ خوبی دارد.

فرصت را از دست نداده و هم اینک دامنه خود را ثبت کنید.

در ضمن هزینه تمدید این دامنه در سال های آتی درصورت وجود نداشتن هیچ آفری 28.9 دلار خواهد بود.

همچنین دامنه های XYZ / INFO / SITE نیز تخفیف قابل توجه داشته و میتوانید از این تخفیف ها نیز بهره مند شوید.


ثبت دامنه SHOP


Monday, June 3, 2019

« بازگشت