مقالات

 آدرس cach-all

catch-all در واقع یک امکان است،یک سرویس، در این سرویس شما میتوانید تنظیم کنید که تمام ایمیلهایی...

 نحوه وارد شدن به کنترل پنل هاست

برای ورود به کنترل پنل خود آدرس زیر را در مرورگر وب خود وارد نمایید: http://yoursite:8585 بطور...

 پیغام file already in use در برنامه ASP

این پیغام مربوط به دسترسی به فایل بانک اطلاعاتی میباشد.برای رفع آن کافیست دسترسی write به کاربر...

 چگونگی Foprward کردن Subdomain بدون کنترل پنل

برای این کار کافیست در مسیری که میخواهید انرا به آدرس دیگری forward کنید یک فایل index.html ایجاد...

 چگونگی دسترسی به ip سایت

گاهی اوقات لازم است برای دسترسی به کنترل پنل و یا ftp  از ip استفاده کرد. برای این که...