مشاهده مقالات برچسب زده شده 'alias'

 تایید درخواست فعال سازی دامنه بین المللی RESELLO

طبق قوانین سازمان جهانی ثبت دامنه ICANN، بایستی فردی دامنه ای را ثبت می کند اطلاعات فردی و قوانین...

 مشکل در پارک دامنه در سی پنل (Park Domain / Alias)

در صورت مشاهده خطای زیر هنگام پارک دامنه در سی پنل Sorry, the domain is already pointed to an IP...