هاست دانلود

هاست دانلود - پلن 1
 • ۵ گیگابایت فضای میزبانی
 • ۱۰ گیگابایت پهنای باند
 • ۰ عدد دیتابیس
 • 5 عدد FTP
 • ۵ عدد ساب دامنه
هاست دانلود - پلن 2
 • 10 گیگابایت فضای میزبانی
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • ۰ عدد دیتابیس
 • 10 عدد FTP
 • 10 عدد ساب دامنه
هاست دانلود - پلن 3
 • 25 گیگابایت فضای میزبانی
 • 20 گیگابایت پهنای باند
 • ۰ عدد دیتابیس
 • 20 عدد FTP
 • 20 عدد ساب دامنه