پنل پیام کوتاه

سرویس ساده

امکانات نامحدود
دارای ۳ خط عمومی و ۱ خط اختصاصی
۳۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک ۱۳۵ ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی ۱۸۵ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی ۳۰ ریال
تعرفه ارسال ایمیل ۱۵ ریال

سرویس شرکتی

تمامی امکانات نامحدود
دارای ۳ خط عمومی و ۲ خط اختصاصی
۵۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک ۱۲۵ ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی ۱۸۰ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی ۲۵ ریال
تعرفه ارسال ایمیل ۱۴ ریال

سرویس حرفه ای

تمامی امکانات نامحدود
دارای ۳ خط عمومی و ۳ خط اختصاصی
۷۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک ۱۲۰ ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی ۱۷۵ ریال
تعرفه ارسال پیام صوتی ۲۲ ریال
تعرفه ارسال ایمیل ۱۳ ریال