هاست لینوکس حرفه ای

هاست لینوکس حرفه ای - پلن 1
 • 15 گیگابایت فضای میزبانی
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 5 عدد اد دامنه
 • 1500 مگابایت مصرف رم در لحظه
 • 250 مگابایت مصرف رم مجاز
 • 1000 مگاهرتز مصرف CPU
هاست لینوکس حرفه ای - پلن 2
 • 20 گیگابایت فضای میزبانی
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 7 عدد اد دامنه
 • 1500 مگابایت مصرف رم در لحظه
 • 250 مگابایت مصرف رم مجاز
 • 1000 مگاهرتز مصرف CPU
هاست لینوکس حرفه ای - پلن 3
 • 30 گیگابایت فضای میزبانی
 • نا محدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 10 عدد اد دامنه
 • 1500 مگابایت مصرف رم در لحظه
 • 250 مگابایت مصرف رم مجاز
 • 1000 مگاهرتز مصرف CPU