نمایندگی میزبانی وب ابری آلمان

سرویس هاست پر قدرت ابری آلمان، کنترل پنل دایرکت ادمین، وب سرور لایت اسپید، آنتی شل قدرتمند Infinity 360، بک آپ هفتگی و ماهانه

سرویس ریسلر 5 گیگابایت (محدود)

فضای ذخیره سازی NVME
کلیه امکانات نامحدود

 • نامحدود پهنای باند
 • 15 تعداد اکانت قابل ایجاد
 • فعال اورسل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هتزنر آلمان لوکیشن سرور
سرویس ریسلر 10 گیگابایت (محدود)

فضای ذخیره سازی NVME
کلیه امکانات نامحدود

 • نامحدود پهنای باند
 • 25 تعداد اکانت قابل ایجاد
 • فعال اورسل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هتزنر آلمان لوکیشن سرور
سرویس ریسلر 5 گیگابایت

فضای ذخیره سازی NVME
کلیه امکانات نامحدود

 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت قابل ایجاد
 • فعال اورسل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هتزنر آلمان لوکیشن سرور
سرویس ریسلر 10 گیگابایت

فضای ذخیره سازی NVME
کلیه امکانات نامحدود

 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت قابل ایجاد
 • فعال اورسل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هتزنر آلمان لوکیشن سرور
سرویس ریسلر 25 گیگابایت

فضای ذخیره سازی NVME
کلیه امکانات نامحدود

 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود تعداد اکانت قابل ایجاد
 • فعال اورسل
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • هتزنر آلمان لوکیشن سرور