پنل پیام کوتاه

سرویس ساده

امکانات نامحدود
دارای ۳ خط عمومی
۳۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک 140 ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی 550 ریال

سرویس شرکتی

تمامی امکانات نامحدود
دارای 5 خط عمومی و 2 خط اختصاصی
۵۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک 135 ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی 500 ریال

سرویس حرفه ای

تمامی امکانات نامحدود
دارای 5 خط عمومی2 خط اختصاصی
۷۰% تخفیف تمدید
قابلیت دریافت پیام کوتاه
آموزش و راه اندازی رایگان
تعرفه ارسال پیامک 125 ریال
تعرفه ارسال با خطوط سیم کارتی 490 ریال