سرویس نمایندگی میزبانی وب

5 گیگابایت فضای نمایندگی وب

دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
نمایندگی دامنه و پنل پیام کوتاه رایگان

 • 5120 مگابایت SSD فضای نمایندگی
 • 500000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 15 عدد تعداد اکانت
5 گیگابایت فضای نمایندگی وب نامحدود

دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
نمایندگی دامنه و پنل پیام کوتاه رایگان

 • 5120 مگابایت SSD فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت
10 گیگابایت فضای نمایندگی وب

دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
نمایندگی دامنه و پنل پیام کوتاه رایگان

 • 10240 مگابایت SSD فضای نمایندگی
 • 1000000 مگابایت پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • 25 عدد تعداد اکانت
10 گیگابایت فضای نمایندگی وب نامحدود

دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
نمایندگی دامنه و پنل پیام کوتاه رایگان

 • 10240 مگابایت SSD فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت
25 گیگابایت فضای نمایندگی وب

دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
نمایندگی دامنه و پنل پیام کوتاه رایگان

 • 25600 مگابایت SSD فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود امکانات
 • نامحدود تعداد اکانت