170,000تومان
ماهانه
لایسنس 2-CPU Lease Enterprise لایت اسپید سرور اختصاصی
240,000تومان
ماهانه
لایسنس 4-CPU Lease Enterprise لایت اسپید سرور اختصاصی
335,000تومان
ماهانه
لایسنس 8-CPU Lease Enterprise لایت اسپید سرور اختصاصی
52,000تومان
ماهانه
لایسنس Cloud Linux
چک کردن اعتبار در سایت اصلی
آپدیت
نصب رایگان
60,000تومان
ماهانه
لایسنس No Branding WHMCS
چک کردن اعتبار در سایت اصلی
آپدیت
نصب رایگان
لایف تایم / ۱,۲۲۰ هزار تومان
49,000تومان
ماهانه
لایسنس Branding WHMCS
چک کردن اعتبار در سایت اصلی
آپدیت
نصب رایگان
لایف تایم / ۹۴۵ هزار تومان
15,000تومان
ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین Dedicated Server
امکان تغییر آی پی
ندارد
تحویل آنلاین
خیر
255,000تومان
ماهانه
لایسنس دایرکت ادمین لایف تایم
امکان تغییر آی پی
دارد
130,000تومان
ماهانه
لایسنس سی پنل Dedicated License
ثبت و فعال سازی آنی
امکان تغییر آی پی
نصب رایگان
چک کردن اعتبار در سایت اصلی
آپدیت دائمی
50,000تومان
ماهانه
لایسنس سی پنل VPS Optimized License
ثبت و فعال سازی آنی
امکان تغییر آی پی
نصب رایگان
چک کردن اعتبار در سایت اصلی
آپدیت دائمی
74,000تومان
ماهانه
لایسنس لایت اسپید سرور مجازی Ultra VPS Enterprise
52,000تومان
ماهانه
لایسنس لایت اسپید سرور مجازی VPS Enterprise